Ett gym med självaktning måste ju ha ett poseringsrum. Här har du chans som tävlande atlet att öva din posering till ren perfektion eller som vanlig motionär kolla dagsformen. I rummet finns bra ljus från fler vinklar, en vinklad spegel från takets höjd för att kunna få en syn av hela ryggen.