Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ett familjärt gym där vi satsar på seriös styrka! Vårt passersystem hjälper dig så du kan träna när det passar Dig, när som helst på dygnet.

Sommartider 2016

Bemannade tider under sommaren är måndag-torsdag kl. 15.00-18.00

bli medlem banner

bli medlem banner

tydlig policy banner

grid kolla gymmet